ANBI details

This page is intended for the Dutch audience only and serves to comply with Dutch law regarding non-profit organisations. The text is therefore written in Dutch, see translation below.

Deze gegevens dienen wettelijk openbaar gemaakt te worden volgens de nieuwe voorwaarden ANBI’s per 1 januari 2014.

ANBINaam: Stichting Ghost Fishing
RSIN: 852414663
Contact gegevensContact
BestuurssamenstellingTeam
Beleidsplan: Beleidsplan Stichting Ghost Fishing
Beloningsbeleid: Stichting Ghost Fishing werkt uitsluitend met vrijwilligers
Doelstelling: Het doel van stichting Ghost Fishing wordt op deze website uitgebreid toegelicht.
Verslag van uitgeoefende activiteiten: De activiteiten van stichting Ghost Fishing worden op deze website en de Facebook pagina uitgebreid beschreven.
Financiële verantwoording: Alle inkomende fondsen worden aangewend om projecten te ondersteunen of uit te voeren. Voor meer informatie zie het jaarverslag (op aanvraag).

English version:

This information is published in accordance with the regulations regarding ANBI as of january 1st 2014.

Name: Ghost Fishing foundation
RSIN: 852414663 (registration number)
Contact detailsContact
Board of directorsTeam
Policy: Policy plan Ghost Fishing foundation
Remuneration policy: The Ghost Fishing foundation works exclusively with volunteers
Goal: The goal of the foundation is explained in detail on this website.
Activity reports: The foundation activities are reported on this website and facebook page.
Financial accountability: All incoming funds are used for supporting or carrying out projects. For more information ask for our annual report.

 

Address / contact details (secured, please use the contact form to request access)